BI08 Geenivirta – tehokertausta abiturienteille

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään tietoja geeneistä ja niiden ilmenemisestä sekä populaation yksilöistä geenien lyhytaikaisina kantajina, kerrataan suvullisen lisääntymisen ja mutaatioiden merkitystä evoluutiossa ja tarkastellaan yksilö- ja populaatiogenetiikkaa. Keskeisiä sisältöjä ovat: populaation geenit, mutaatiot, evoluutiomekanismi ja eliösystematiikka. Kurssilla kerrataan myös ympäristöekologiaa ja ihmisen elintoimintoja.

Kurssiselostelistaukseen