FY13k Fysiikan soveltava kurssi-Cern

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tavoitteena on tutustua fysiikan ajankohtaiseen kehitykseen/tilanteeseen ja käytännön fysiikan ilmenemismuotoihin. Keskiössä ovat hiukkasfysiikan nykytila, historia ja ilmakehätutkimus. Kurssiin kuuluu opintomatka Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen Cerniin. Opettajina toimii oman opettajan lisäksi tutkimuskeskuksen tutkijoita.

Kurssi järjestetään muutaman vuoden välein.

Suoritusmerkintä.

Kurssiselostelistaukseen