ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Kurssiselostelistaukseen