LI01 Energiaa liikunnasta

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn perusteita. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Kurssi arvioidaan arvosanalla, kurssin itsenäinen suorittaminen ei ole mahdollista.

Kurssiselostelistaukseen