BI05 Biologian sovellutuksia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Keskeiset sisällöt: solujen hienorakenne ja solujen välinen viestintä, DNA:n, geenien ja genomien rakenne, entsyymit solun ja biotekniikan työkaluina, geenin ja sen säätely, mutaatiot, geenitekniikan menetelmät ja niiden käyttö, mikrobit ja niiden merkitys, biotekniikka teollisuudessa, kasvien ja eläinten jalostus, geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö.

Kurssiselostelistaukseen