MAA/MAE05 Analyyttinen geometria

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Perehdytään analyyttiseen geometriaan korostaen sen merkitystä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välisten yhteyksien luomisessa. Kurssilla opittavia peruskäsitteitä ovat itseisarvoyhtälö ja -epäyhtälö sekä suora, ympyrä ja paraabeli.

Kurssiselostelistaukseen