ENA13k American studies -kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi, jonka aikana tutustutaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja historiaan. Kurssiin sisältyy opintomatka New Yorkiin. Kurssin järjestämisestä päätetään lukuvuosikohtaisesti.

Kurssiselostelistaukseen