MAA/MAE12 Algoritmit matematiikassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan algoritmiseen ajatteluun, iteroinnin käsitteeseen ja ratkaistaan yhtälöitä numeerisesti, tutkitaan polynomien jaollisuutta ja määritetään polynomin tekijät. Lisäksi tutustutaan numeeriseen derivointiin ja integrointiin.

Kurssiselostelistaukseen