FY07 Aine ja säteily

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija perehtyy kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Lisäksi perehdytään ydinfysiikan alkeisiin sekä hiukkasfysiikan perusteisiin.

 

Kurssiselostelistaukseen