Kielitaidolle käyttöä -tapahtuma Helsingin yliopistolla 6.3.2019

Munkan lukion B3-saksan ja B3-ranskan opiskelijat olivat tutustumassa 6.3.2019 Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun vetämän kieltenopiskelun edistämiseen pyrkivän LUKKI-hankkeen puitteissa järjestettyyn Kielitaidolle käyttöä -tapahtumaan Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

Tilaisuudessa kuultiin lukiolaisten, yliopistolaisten ja työelämän puheenvuoroja ja näkemyksiä monipuolisen kielitaidon merkityksestä. Saatiin kuulla, miten kielitaitoa tarvitaan yliopisto-opiskelussa ja kuultiin myös EK:n näkökanta monipuoliseen kielitaitoon työelämässä.

Yksi tärkeistä viesteistä oli, että monipuolista kielitaitoa kannattaa hankkia jo lukioaikana ja että sen ylläpitoa kannattaa jatkaa myöhemmin. Munkan ensimmäisen vuosiasteen lukiolaiset pitivät tilaisuutta hyödyllisenä ja motivoivana.

 

MK