Intia kurssin ja Yt-linjan opiskelijat ulkoministeriön Eteläisen Aasian yksikössä 8.3.2019

Osana Intian kulttuurin ja maantuntemuksen kurssin lähiopetuskertoja sekä Yhteiskunta- ja talouslinjan rutiininomaista opintoretkiohjelmaa toteutettu vierailu sai maltillisen dramaattista lisäsähköä, sillä aiemmin samana päivänä pääministeri Sipilä oli jättänyt hallituksensa eronpyynnön presidentti Niinistölle.

Asia ei kuitenkaan millään tavalla vaikuttanut ulkoministeriön Intian asioista vastaavan yksikön mahdollisuuteen ottaa vastaan koulumme delegaatio. Lämmin kiitos yksikönpäällikkö Titta Majan ja virkamiestensä suopeasta suhtautumisesta vierailupyyntöömme.

Vierailun varsinaisen substanssin kannalta lisäarvoa toi Suomen ja 850 miljoonan äänestäjän Intian vaalivuosi sekä maidemme tänä vuonna 70 vuotta täyttävät diplomaattisuhteet. Seuraavassa lukiolaisten Venla Vakkurin ja Hilda Suorlahden kommentit vierailusta:

”Opiskelemme Yhteiskunta- ja talouslinjalla ja saimme ainutlaatuisen mahdollisuuden vierailla ulkoministeriössä, Eteläisen Aasian yksikössä. Tilaisuudessa puhuivat Suomen Intia vastuuvirkamiehet Ari Tasanen ja Johanna Antila, joille saimme esittää kysymyksiä nykyhetken tärkeistä aiheista, kuten ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisistä suhteista.

Kuuntelimme Suomen ja Intian suhteiden ajankohtaisista asioista ja niiden käytännön hoitamisesta virkamiestasolla. Ari Tasanen kertoi meille Intian vahvuuksista ja heikkouksista, sekä mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta.

Johanna Antila keskittyi omassa osuudessaan puhumaan urastaan ulkoministeriössä, diplomaatin työstä ja ulkoministeriön roolista meille suomalaisille.

Erityisesti mieleemme jäivät keskustelut Intian tulevista vaaleista ja niiden teemoista, sekä Intian kasvava rooli niin taloudessa, kuin mahdollisena suurvaltana.”

  

SM