Ilmoitus oppilaaksiotosta

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU
Laajalahdentie 21
00330 HELSINKI
Puh. 4777 630
Fax 4777 6310

Rehtorin päätös 74 § / 2016–2017

Ilmoitus oppilaaksiotosta

Munkkiniemen yhteiskoulun 7. luokalle lukuvuodelle 2017–2018 on hyväksytty yhteensä 151 oppilasta.
Oppilaaksioton ehtona on, että oppilas on suorittanut hyväksytysti perusopetuksen 6. vuosiluokan oppimäärän.
Alla lista internet-julkaisuluvan antaneista oppilaista. Matematiikkaluokalle valitun oppilaan nimen jäljessä on M-kirjain.

 

Nimilista poistettu

 

Munkkiniemessä 15. päivänä maaliskuuta 2017

Aki Holopainen

rehtori