Ilmoitus oppilaaksiotosta

Rehtorin päätös 12 § / 2017–2018

Ilmoitus oppilaaksiotosta

Munkkiniemen yhteiskoulun 7. luokalle lukuvuodelle 2018–2019 on hyväksytty yhteensä 169 oppilasta.
Oppilaaksioton ehtona on, että oppilas on suorittanut hyväksytysti perusopetuksen 6. vuosiluokan oppimäärän.
Alla lista internet-julkaisuluvan antaneista oppilaista. Matematiikkaluokalle valitun oppilaan nimen jäljessä on M-kirjain.

 
Aki HolopainenMunkkiniemessä 14. päivänä maaliskuuta 2018

rehtori