Dialogia löylyissä

Vuoden munkkalainen Antero Vartia vieraili lukion sosiaalipsykologian kurssilla torstaina 3.5. Saimme vaihtaa ajatuksia Anteron kanssa mm. vallasta, vallankäytöstä, sosiaalisesta vaikuttamisesta sekä arvoista ja asenteista.

Antero puhui hyvin vapaamuotoisesti ja mukaansa tempaavasti innostaen opiskelijoita osallistumaan keskusteluun esittämällä kysymyksiä. Hän kertoi olevansa huolestunut nykypäivän poliittisista olosuhteista ja dialogin puutteesta. Ajatuksia ja mielipiteitä tarvitaan sekä vasemmistolaisilta että oikeistolaisilta, mutta poliittisen polarisaation vuoksi yhteiskunnallista vakautta ylläpitävä ajatustenvaihto ei Vartian mukaan tällä hetkellä näytä kunnolla onnistuvan.

Erityisesti mieleen jäi se, mitä Antero puhui avoimen ja rehellisen dialogin merkityksestä. Hän antoi hyväksi havaitsemansa käytännön ohjeen: Kun jonkun kanssaihmisen ajatukset tuntuvat käsittämättömiltä ja jopa typeriltä, Antero kutsuu tämän ihmisen Löylyyn saunomaan. Löylyn lämmössä on helpompi puhua ja ennen kaikkea keskittyä oikeasti kuuntelemaan toista. Sauna tarjoaa tasa-arvoisen ympäristön oppia edes vähän paremmin ymmärtämään toisen ihmisen ajatus- ja arvomaailmaa. Molemminpuolisen kunnioituksen lisääntyessä on mahdollisuus todelliseen dialogiin. Saimme paljon ajateltavaa!

(kuvat Anton Maronier, teksti Alexander Traversa ja E.H.)