Arkistot

IL01k Ilmaisutaidon peruskurssi

Kurssilla opitaan perusvalmiuksia puheviestinnän, esiintymisen ja teatteri-ilmaisun alueilla. Tunneilla tutustutaan ilmaisun eri alueisiin ja tehdään keskittymis-, liike-, ele-, mimiikka- ja…

OP04k Tutor-kurssi

Kurssi on tarkoitettu lähinnä lukion 2. vuosiasteen opiskelijoille. Käytännönläheinen kurssi painottuu lukioon hakeutuvien peruskoulun päättöluokkalaisten ja lukion 1. vuosiasteen opiskelijoiden…

OP03k Tukioppilaskurssi

Kurssin suorittaneet toimivat lähinnä peruskoulun 7.-luokkalaisten tukena ja apuna uuteen kouluun tutustuttaessa. Tukioppilaat osallistuvat tarpeen mukaan 7. luokan vanhempainiltaan tai…

OP01 Minä opiskelijana

Kurssi jakaantuu lukion kahdelle ensimmäiselle lukiovuodelle. Kurssilla tutustutaan lukion aloittamiseen ja lukio-opintoihin liittyviin asioihin sekä vahvistetaan opiskelu ja TVT-taitoja. Kurssin…

TE04k Terveystiedon kertauskurssi

Kurssi on tarkoitettu vain niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kirjoittavansa terveystiedon yo- kokeen. Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon kurssien sisällöt ja kurssimateriaalina…

TE03 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla hankitaan ja arvioidaan terveyteen liittyvää…

TE02 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän…

TE01 Terveyden perusteet

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten…