Arkistot

FY13k Fysiikan soveltava kurssi-Cern

Tavoitteena on tutustua fysiikan ajankohtaiseen kehitykseen/tilanteeseen ja käytännön fysiikan ilmenemismuotoihin. Keskiössä ovat hiukkasfysiikan nykytila, historia ja ilmakehätutkimus. Kurssiin kuuluu opintomatka…

HI10k Viron historiaa ja yhteiskuntaa

Kurssilla käsitellään Viron historiaa, nykyistä yhteiskunnallista tilannetta sekä viron kieltä ja kulttuuria. Kurssiin kuuluu oleellisena osana opintoretki Tallinnaan (2pv). Tallinnan…

AT2k A-korttikurssi

Kurssilla harjoitellaan taulukkolaskentaohjelma Excelin käyttöä. Lisäksi käydään läpi kuvankäsittelyn ja verkkotyöskentelyn perusteet. A-korttitodistukseen vaaditaan hyväksytty @-korttitodistus sekä kaikkien kolmen osion…

AT1k @-korttikurssi

Kurssilla käydään pakollisina osioina läpi laitteen käyttöön ja tiedonhallintaan liittyviä toimintoja, tiedon hakua internetistä ja harjoitellaan sähköpostin käyttöä. Lisäksi opetellaan…

KO03k Ravintolapäiväkurssi

Kurssi antaa realistisen ja käytännönläheisen kuvan ravintola-alan pienyrittäjän mahdollisuuksista ja haasteista. Opetus ja toiminta toteutetaan kotitalouden ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Kurssilla…

KO02k Makumatka maapallon ympäri

Kurssilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Kurssin aikana suunnitellaan ja valmistetaan ateriakokonaisuuksia jokaisen maanosan ruokakulttuurista. Kurssilla vieraillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ruoka-alan…

TELD8 Teatterin lukiodiplomikurssi

Opiskelija valmistaa ryhmässä tai yksin esityksen, jossa hän pyrkii osoittamaan teatteritaiteellista osaamistaan. Kurssin aikana työvaiheet kootaan portfolioon. Esitystä seuraa arviointikeskustelu,…

IL03k Teatteritiedon kurssi

Kurssilla tutustutaan länsimaisen teatterin vaiheisiin itse tekemällä, näyttelemällä ja keskustelemalla. Tunneilla opiskellaan näytelmäkirjallisuuden keskeisiä käsitteitä. Kurssin aikana käydään teatterissa.

IL02k Ilmaisutaidon jatkokurssi

Kurssilla vahvistetaan ilmaisun eri alueita ja valmistetaan esitys. Opiskelijat suunnittelevat ja esittävät näytelmän tai muun vastaavan teatteritaiteellisen kokonaisuuden. Kurssin aikana…