DSC00209 | 8.-luokkalaisten suuri väittelykilpailu