DSC00203 | 8.-luokkalaisten suuri väittelykilpailu