DSC00175 | 8.-luokkalaisten suuri väittelykilpailu