Munkkalaiset Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaa Heikki Malista kuuntelemassa

Tiistaina 7.5.2019 munkkalaiset suuntasivat Töölön yhteiskoululle kuuntelemaan Posti Group Oyj:n toimitusjohtajaa Heikki Malista. Malinen kertoi lukiolaisille digitalisaation pyörteissä ja perinteisen kirjepostin väistyessä suuren muutoksen partaalla olevasta logistiikka-alasta. Muutkin ajankohtaiset asiat, kuten ilmaston ja yritysmaailman väliset kysymykset ja muuttuvat työmarkkinat, olivat keskeisessä osassa. Nuorille suuntaa antavan puheen pääsanoma oli erityisesti yritteliäisyyden ja sopeutumisen tärkeys ennustamattomassa tulevaisuudessa. Heikki Malista siteeraten: ”Youth, the future is yours.”

Eetu Marjasvaara IIE