Kokeet

Peruskoulun kevään 2018 kokeet luokka-asteittain

Oppilaille tarjotaan tukiopetusta ennen koetta. Oppilas ilmoittautuu omalle ao. aineen opettajalle.

7. luokka
vko 7
vko 9
vko 10 7.3. kemian koe 9.3. matematiikan koe
vko 11 13.3. uskonnon ja ET:n/terveystiedon koe  15.3. maantiedon koe
vko 12  22.3. äidinkielen koe
vko 13
vko 14
vko 15 11.4. historian koe
vko 16
vko 17 24.4. ruotsin koe
vko 18 2.5. englannin koe  4.5. uskonnon ja ET:n/terveystiedon koe
vko 19 9.5. matematiikan koe
vko 20 14.5. kemian koe 16.5. biologian koe
8. luokka
vko 7
vko 9 1.3. ruotsin koe
vko 10 5.3. maantiedon koe
vko 11
vko 12
vko 13 28.3. matematiikan koe
vko 14 5.4. historian koe
vko 15 12.4. uskonnon ja ET:n koe
vko 16 20.4. äidinkielen koe
vko 17 25.4. englannin koe
vko 18 2.5. kemian koe 4.5. terveystiedon koe 8. lk
vko 19 7.5. ruotsin koe
vko 20 14.5. biologian koe 17.5. matematiikan koe
9. luokka
vko 7 12.2. äidinkielen koe
vko 9 2.3. englannin koe
vko 10 7.3. ruotsin koe 9.3. maantiedon koe
vko 11 13.3. uskonnon ja ET:n koe
vko 12  29.3. matematiikan koe
vko 13 27.3. fysiikan koe
vko 14
vko 15 11.4. englannin valtakunnallinen koe
vko 16 17.4. ruotsin valtakunnallinen ko
vko 17 23.4. yhteiskuntaopin koe  26.4. äidinkielen koe 4.5. matematiikan koe
vko 18 3.5. maantiedon koe
vko 19  7.5. biologian koe  9.5. fysiikan koe
vko 20