Opinto-ohjaus lukiossa

Lukion opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat mahdollisuuden suunnitella lukio-opintoja, jatko-opintoja sekä pohtia urasuunnitelmia.

Munkkiniemen yhteiskoulun opintotoimistossa toimii kaksi opinto-ohjaajaa sekä opintosihteeri, jotka ohjaavat opiskelijoita joustavasti. Opintosihteerin kanssa voi hoitaa yksittäisiä opintoihin liittyviä käytännön asioita ja opinto-ohjaajilta voi varata aikaa laajempiin opinto-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin sekä ohjauskeskusteluihin. Opinto-ohjaajat pitävät kaikille vuosiasteille luokkamuotoisia ohjaustunteja, pienryhmäohjausta sekä henkilökohtaisia ohjauskeskusteluita.

Opinto-ohjaajat
Anne-Mari Imeläinen, p. 09 4777 6325
Antti Kiimamaa, p. 09 4777 6324

Opintosihteeri
Katja Koskenvuo, p. 09 4777 6319
etunimi.sukunimi@munkka.fi