Lukiokokeilu

Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. Kokeilu kohdentuu lukion reaaliaineisiin ja siihen voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2016 ja 1.8.2017. Opiskelijalla oikeus päättää, opiskeleeko hän lukion valtakunnallisen tuntijakoasetuksen mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaan. Kokeilussa mukana oleva opiskelija voi valita kahdesta ”korista”, mihin reaaliaineisiin hän keskittyy. Kaksi koria ovat seuraavat:

1) ympäristö- ja luonnontieteet
2) humanistis-yhteiskunnalliset tieteet.

Molemmista koreista on valittava vähintään 9 kurssia. Opiskelijalla on kuitenkin oltava vähintään yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa tai elämänkatsomustietoa. Kokeilutuntijaon mukaan opiskelijan on opiskeltava vähintään 18 kurssia reaaliaineita (vrt. valtakunnallinen tuntijako: 17 pakollista reaaliaineen kurssia).

Lisätietoa kokeilusta löytyy täältä: Lukiokokeilu 2016-2020 (-21)