Myyryn Vanhempainkahvilassa Jari Sinkkonen

Keskiviikkona 28.2. Myyry järjesti Vanhempainkahvila-tilaisuuden. Tilaisuus alkoi kahvituksella, jonka olivat järjestäneet 8c ja 8e -luokat leirikouluvarojen kartuttamiseksi. Luennoitsijaksi tilaisuuteen Myyry oli kutsunut lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Jari Sinkkosen.

   

Jari Sinkkonen oli otsikoinut luennon aiheella ”Nuoruusiän haasteet”. Luennon aikana Sinkkonen puhui muutoksista, joita lapsessa tapahtuu hänen kehittyessään nuoreksi ja sitä kautta aikuiseksi. Merkittävät muutokset näkyvät sekä nuoren fyysisenä muuttumisena että monenlaisena murrosiän kuohuntana. Murrosiän muutokset aiheuttavat haasteita sekä nuorelle itselleen että monesti myös hänen läheisilleen.

 

  

Sinkkosella on pitkä kokemus työstä lasten ja nuorten parissa. Kokemus kuului luennon lukuisissa esimerkkitarinoissa. Sinkkonen kannusti kuulijoita rajoihin ja rakkauteen suhteessa nuoriin. Hän myös rohkaisi vanhempia ja kasvattajia pitämään kiinni kotien ja perheiden säännöistä. Puolitoistatuntisen luennon jälkeen yleisö sai esittää kysymyksiä ja kommentteja. Niistä heijastui se, miten tärkeäksi illan aihe koettiin.

 

K-LH & JL