Lukiokokeilu

Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa, joka käynnistyi 1.8.2016. Kokeiluun voidaan ottaa opiskelijoita, jotka aloittavat lukio-opintonsa 1.8.2017.

Lukion aloittaessaan opiskelijalla on oikeus päättää, opiskeleeko hän lukion valtakunnallisen tuntijakoasetuksen mukaisesti vai kokeilutuntijaon mukaan.

Käytännössä kokeilu kohdentuu lukion reaaliaineisiin, ja kokeilussa mukana oleva opiskelija voi valita kahdesta ”korista”, mihin reaaliaineisiin hän keskittyy. Opiskelija valitsee molemmista, sekä ympäristö- ja luonnontieteiden että humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden, koreista vähintään 9 kurssia, mutta opiskelijalla on kuitenkin oltava vähintään yksi kurssi terveystietoa ja yksi kurssi uskontoa tai elämänkatsomustietoa.

Kokeilu ei rajoita opiskelijan mahdollisuuksia osallistua ylioppilaskokeisiin. Opinto-ohjaajat sekä reaaliaineiden opettajat ovat opiskelijoiden apuna opinto-ohjelman suunnittelussa. Ainekohtaiset ohjauskortit löydät koulun verkkosivuilta:

Voit lukea kokeilusta lisää täältä: Lukiokokeilu 2016-2020 (-21)